Hvalmuseet vårt ligger i kjelleretasjen på Hvalsenteret. Guidet tur i hvalmuseet er inkludert i hvalsafaribilletten, men museet kan også besøkes uavhengig av hvalsafari hvis ønskelig. I alle tilfeller vil vi tilby guiding slik at du får mest mulig ut av besøket.

LITT OM MUSEET

Museet tar for seg en rekke temaer rundt hvalenes biologi og økosystemet de lever i. Videre en del om forskning på hval, de lokale forhold som muliggjør hvalsafari, samt spesifikk informasjon om de ulike hvaltypene. Museet har også et ekte skjelett av en spermhval.

LITT OM GUIDINGEN

Guidingen på museet foretas som regel før hvalsafarituren og har en varighet på 45-60 minutter. Alle våre guider må gjennom en intern opplæring og utsjekk for å sikre at de har god kjennskap til materialet de skal formidle. Flere har også utdannelse innen marin biologi og kan derfor bidra med utfyllende informasjon om hvaler og det marine miljø.

For at du skal få best mulig utbytte av museumsturen vil vi etter beste evne prøve å tilby guiding på ditt språk. Før hver tur vil vi se på nasjonalitetene og velge språk slik at vi dekker flest mulig ut fra de ressursene vi har. De språkene vi normalt sett kan tilby er:

  • Norsk/svensk/dansk
  • Engelsk
  • Tysk
  • Spansk
  • Fransk
  • Italiensk

Tilgjengeligheten av de ulike språkene vil variere noe alt ettersom når på sesongen man besøker oss; på grunn av innreierestriksjonene kan tilbudet på noen av språkene være mer begrenset sommer 2021.


“Helt siden begynnelsen i 1988 har vi på Andenes arrangert vår hvalsafari med læring, opplevelse og forskning knyttet sammen i en helhet” 

Hvalsafari AS

FORBEHOLD

I enkelte tilfeller hvor det er meldt vindøkning ut over dagen er det ønskelig å komme seg ut på sjøen og få gjennomført turen før været blir for ille. Da utsettes guidingen til etter turen. Dette gjøres utelukkende for at turen skal bli mest mulig behagelig for deg samt at det er lettere å finne hvalene når sjøforholdene er gode.

PRIS

Guidingen er inkludert i hvalsafaribilletten. Dersom du ikke kan eller vil delta på hvalsafari er prisen for kun museumsbesøk følgende:

Museum m/guiding      140 NOK

ÅPNINGSTIDER

Hvalmuseet har samme åpningstider som hvalsafariresepsjonen:

PeriodeDagerTidsrom
25. mai - 19. juniHver dag09:00 - 16:00
20. juni - 20. augustHver dag09:00 - 18:00
21. august - 31. augustHver dag09:00 - 16:00
1. September - 15. septemberHver dag10:30 - 15:00
Utenom sesongMandag - Fredag09:00 - 15:30

Utenom sesong er ikke resepsjonen og museet åpent men administrasjonen er til stede i hvalsenteret og besøk i museet kan avtales ved å kontakte oss.

KONTAKT OSS

For kontaktinformasjon, besøk vår kontaktside.