Vårt selskap har fokus på naturbaserte opplevelser og er opptatt av å opptre på en måte som tar hensyn til hvalene og det marine miljø. Vi er i en kontinuerlig prosess hvor vi stadig vurderer tiltak som kan gjøre vår drift enda mer miljøvennlig.


“Verdens fineste villmark ligger under bølgene…”

Wyland, Marin Miljøkunstner

RETNINGSLINJER FOR HVALSAFARI

Som en seriøs aktør har vårt selskap utarbeidet retningslinjer for hvordan man skal opptre på hvalfeltet og i nærheten av hvaler. Disse retningslinjene er i tråd med anbefalinger gitt av WDCS (The Whale and Dolphin Conservation Society) og IWC (International Whaling Commission). I tillegg har vi interne retningslinjer som våre kapteiner skal følge.

Noen av våre fortrinn

Som det selskapet med lengst erfaring på hvalsafari har vi i løpet av årene opparbeidet oss noen fortrinn:

 • Kapteiner med årevis av erfaring i å vurdere hvalenes oppførsel og manøvrering av båtene ut fra de rådende vær- og sjøforhold.
 • Lang erfaring i å vurdere de ulike arter og individers særegenheter og ta hensyn til dette i nærheten av hvalene.
 • Bruk av hydrofoner til lokalisering av hvalene gjør at vi kan plassere oss i gunstig posisjon før hvalene kommer til overflaten. Vi unngår da unødig bruk av motor noe som er bra for miljøet og reduserer støyen i havet.
 • Båtene våre har skiftet til mer støysvake propeller.

Oppførsel i nærheten av hvalene

For at hvalsafarituren skal bli en suksess og fin opplevelse er det viktig at hvalene ikke skremmes. For å få dette til må man ha kjennskap til de ulike artenes særegenheter og hvordan båtene kan påvirke deres adferd. Vi har opparbeidet oss lang erfaring på dette området og har blant annet følgende regelverk som utgangspunkt:

 • Nærme seg hvalene bakfra.
 • Gradvis redusere fart og turtall når man nærmer seg.
 • Stoppe opp og holde rimelig avstand til hvalen.
 • Unngå unødige endringer i turtall og vriding av propeller.
 • Hele tiden vurdere hvalens oppførsel og ta hensyn til det enkelte individ.
 • Unngå mer enn 3 dykkesykluser per individ (spermhval).

Safari på Spermhval krever ekstra varsomhet siden den er avhengig av å ligge i ro på overflaten for å få pustet seg ferdig og gjøre seg klar til et nytt dykk. Forøvrig kan de ulike individene oppføre seg forskjellig og hvaler som vi har sett i mange år vil ofte være roligere enn nye og yngre individer. Men dette har våre mannskaper kunnskap om og kan dermed justere vår adferd i henhold til det enkelte individ.


“Jeg er virkelig imponert over Hvalsafari AS på Andenes. Vintersafarien her er utrolig bra og kapteinen er en sann profesjonell og håndterer båten rundt hvalene han har kjent hele sitt voksne liv, med omsorg, omtanke og presisjon.”

Mark Carwardine (en av verdens mest kjente og erfarne hvalbiologer)

MILJØTILTAK

Som et selskap som driver med naturbaserte opplevelser er vi opptatt i å ta hensyn til miljøet der det er mulig samtidig som vi ønsker å levere et godt produkt for våre besøkende. Vi er alltid åpne for å gjøre ting på andre måter og tar gjerne imot ideer som kan bidra til å gjøre vår drift enda mer miljøvennlig. Her er noen eksempler  på tiltak vi har utført i løpet av de siste årene:

 • Vi kjører ikke båtene på full fart/effekt. Dette reduserer dieselforbruket og dermed utslipp av gasser som NOx og CO2.
 • Bruk av hydrofoner til å lokalisere hvalene gjør at vi kjører mindre og dermed reduserer dieselforbruk og utslipp.
 • Til serveringen ombord benytter vi ikke engangskopper og bestikk men i stedet utstyr som kan vaskes og benyttes på nytt.
 • I vår souvenirbutikk har vi faset ut plastposer til fordel for papirposer.