Hvalsafari AS på Andenes er den første, største og mest erfarne tilbyderen av hvalsafari i Norge. Selskapet ble etablert for over 30 år siden. Den lange erfaringen gjør at vårt mannskap vet nøyaktig hvor de skal lete etter hvalene og vi kan derfor tilby 100% hvalgaranti!

Hvalgaranti betyr at vi gir deg en ny gratis tur på første tilgjengelige avgang dersom vi ikke finner hval på første tur. Du må selv møte opp i resepsjonen og bestille ny tur dersom du ønsker det. Har du ikke anledning til å ta en ny tur, betaler vi hele billettprisen tilbake.

AVVIK FRA NORMALEN

Fra Andenes tar det bare en times tid med M/S ”Reine” ut til området hvor man vanligvis kan se hval. En normal tur med fotografering og hvalopplevelser varer i ca. 2–4,5 timer, alt ettersom når og hvor vi finner hvalene. Med M/S ”Maan Dolphin” tar turen ut ca. 40 minutter og en normal tur varer ca. 2-4 timer. Det er verd å merke seg at avvik fra normalen kan forekomme med det resultat at turer kan bli kortere eller lengre enn skissert her. Slik vil det nødvendigvis måtte være da vi forholder oss til ville dyr som kan forflytte seg over store avstander på kort tid samt at der er mange andre faktorer som påvirker hvalenes oppførsel. Det du kan være sikker på er at vi skal gjøre det vi kan for å gjøre turen til en suksess.

FORBEHOLD OM DÅRLIG VÆR

Værmeldinger og værforhold sjekkes løpende. Ved sterk vind eller tett tåke, eller melding om slike forhold, kan det forekomme at turene må endres eller kanselleres på kort varsel. Men også her finnes unntak og ingenting er sikkert før kapteinen har gjort sin vurdering ut fra sin erfaring og lokalkunnskap om sjø, strøm og de rådende værforhold. Forholdene man observerer på land trenger ikke alltid være representative for forholdene ute på sjøen. Det som på land kan virke som dårlig vær, kan faktisk være godt hvalsafarivær. Det motsatte kan også være tilfelle. Dersom værforholdene på land gjør at du er i tvil om det blir tur, kontakt oss så vil vi kunne gi deg svaret.

Fremskynding av turen

Dersom en tur må fremskyndes på grunn av værforholdene betyr dette at båtavgangen skjer 1 time tidligere enn først fastsatt. Dette får vi til ved å ta guidingen i museet etter turen i stedet for før turen som er det normale. Det er derfor viktig at en møter opp til omvisningen i museet 1 time og 45 minutter før fastsatt båtavgang med mindre noe annet er avtalt i det enkelte tilfelle.

Utsettelse av turen

I tilfeller hvor en tur må utsettes blir avgangen forskjøvet et gitt antall timer før ny vurdering tas. Slike utsettelser kan virke irriterende, spesielt dersom en tur blir utsatt i flere omganger. Dette kan skje i tilfeller hvor det er meldt endring i været men hvor endringen uteblir eller kommer senere enn forventet.

Kansellering av turen

Kansellering av turer er siste utvei og skjer i tilfeller hvor været er for dårlig og det ikke er håp om snarlig bedring. Kanselleringer kan også skje på grunn av uforutsette hendelser som eksempelvis teknisk feil.

Endringer av turer er dessverre noe som vi ikke kommer bort fra da passasjerenes sikkerhet og komfort først må komme i første rekke. Vi ber derfor om forståelse for eventuelle endringer vi må foreta.


Grafikk - Warning Light Blue 250x216
VIKTIG:

Turene kan endres eller kanselleres på kort varsel pga. dårlig vær eller lav pågang. Vår anbefaling er derfor å sette av flere dager til rådighet hvis mulig.