Ny kai under bygging.

Hvalsafari Nyheter

Siden oppstarten i 1989 har våre båter operert fra den østlige delen av Andenes havn. Dette har medført at våre passasjerer har måttet foreta en spasertur på 10-15 minutter for å komme frem til båtene etter endt guiding på hvalsenteret. I forbindelse med en større utbygging av Andenes havn har nå den vestre delen av havnen blitt utdypet, noe som gjør at våre båter har fått de nødvendige dybdeforhold til å kunne anløpe vår egen kai. Dette gjør logistikken mye bedre, noe vi erfarte sist sommer da vårt fartøy “Maan Explorer” kunne operere direkte fra hvalsenteret. Kaien er per i dag ikke solid nok til at begge våre fartøyer kan benytte den, men nå i september har utbedring av kaien startet. Når dette arbeidet er sluttført i slutten av året vil begge våre fartøyer kunne operere fra vår egen kai, noe som er en milepæl i selskapets historie.